ΥΓΕΙΑ

Τα αρνητικά και θετικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας.Προσωπικότητα είναι το σύνολο των ιδιαίτερων ψυχικών και πνευματικών χαρακτηριστικών και των τρόπων συμπεριφοράς ενός ατόμου Η συστηματική ενασχόληση με την έννοια της προσωπικότητας προϋπήρχε της σύγχρονης ψυχολογίας στη Φιλοσοφία, στη φυσιολογία, στη νομική επιστήμη, καθώς και στη λογοτεχνία. Σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η σύγχρονη επιστημονική ψυχολογία διερευνά την προσωπικότητα απ'τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα, έχουν αναπτυχθεί τρεις βασικές προσεγγίσεις, καθεμιά απ'τις οποίες έχει τα δικά της χαρακτηριστικά:

1.ο παραδοσιακός τρόπος προσέγγισης της προσωπικότητας
2.το ρεύμα της κριτικής ψυχολογίας
3.και ο κοινωνικός δομισμός.

Η προσέγγιση της κριτικής ψυχολογίας και ο κοινωνικός δομισμός αποτελούν τις σύγχρονες απόψεις σχετικά με τη διερεύνηση της προσωπικότητας. Ο παραδοσιακός τρόπος διερεύνησης της προσωπικότητας τοποθετείται χρονικά απ' τα τέλη του 19ου αιώνα έως και τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Κεντρικό χαρακτηριστικό αυτού του τρόπου προσέγγισης αποτελεί η έννοια του χαρακτηριστικού. Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, σύμφωνα πάντα μ' αυτή την άποψη είναι σταθερά, παγιωμένα, με τρόπο ώστε να ορίζουν την ανθρώπινη προσωπικότητα και να διαφοροποιούν το ένα άτομο από το άλλο.
Η προσωπικότητα, συνεπώς, αποτελεί ένα σύνολο τέτοιων χαρακτηριστικών π.χ. εξωστρέφεια, επιθετικότητα, πείσμα, γενναιοδωρία κλπ. Στα πλαίσια μιας τέτοιας θεώρησης της προσωπικότητας, η έρευνα χρησιμοποιεί κατ' εξοχήν ψυχομετρικά τεστ προσωπικότητας.

Επίσης, γίνεται αντιληπτό πως η έννοια του χαρακτηριστικού της προσωπικότητας, οδηγεί στην αρχή των ατομικών διαφορών. Αυτό σημαίνει πως κάθε άτομο διαθέτει μια τέτοια σύνθεση χαρακτηριστικών που είναι μοναδική και τον διαφοροποιεί απ' τον παρακείμενό του (η έννοια της μοναδικότητας).
Οι όροι κριτική ψυχολογία και κοινωνικός δομισμός είναι παρεμφερείς αλλά όχι ταυτόσημοι. Ο κοινωνικός δομισμός αποτελεί μια ευρύτερη έννοια που κατά κάποιο τρόπο εμπεριέχει και το ρεύμα της κριτικής ψυχολογίας. Βασικό χαρακτηριστικό και των δύο προσεγγίσεων είναι η κριτική τους στάση απέναντι στις κοινωνικές επιστήμες και βέβαια στην ψυχολογία.

Σύμφωνα με τον κοινωνικό δομισμό, δεν υπάρχει αντικειμενική γνώση και αλήθεια. Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και τον εαυτό μας βασίζεται σε υποκειμενικές παρατηρήσεις.
Συνεπώς, θα πρέπει να στεκόμαστε κριτικά απέναντι στην υπάρχουσα γνώση. Όσον αφορά την προσωπικότητα, ο κοινωνικός δομισμός υποστηρίζει ότι η προσωπικότητα αποτελεί απόρροια των αλληλεπιδράσεων και σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των ατόμων. Αυτό σημαίνει πως η προσωπικότητα δομείται κοινωνικά και δεν υπαγορεύεται από εσωτερικές δυνάμεις.

Στην ψυχολογια κάποια στοιχεία της προσωπικότητας επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο ζωής, τις επιλογές, τις αποφάσεις, τις σχέσεις, τα συναισθήματα που θα έχει ένα άτομο.
Οι διάφορες μελέτες εχουν εντοπίσει κάποια χαρακτηριστικά Αρνητικά και Θετικά.
Δείτε ποια απο τα παρακάτω χαρακτηριστικά  ειναι μέρος της δικής σας προσωπικότητας.
Ισως σας βοηθήσουν να κατανοήσεται καλύτερα τον ευατό σας και τους αλλους.

Αρνητικά Χαρακτηριστικά

Απότομες συναισθηματικές μεταπτώσεις.
Υπερβολική φροντίδα για τη σωματική υγεία.
Αδυναμία συγκέντρωσης και προσοχής.
Παρερμηνείατων καθημερινών γεγονότων μπερδεύοντας το πραγματικό με το φαντασιακό, το αντικειμενικό με το βιωματικό.
Απώθησηστο υποσυνείδητό σκέψεων και συναισθημάτων που απειλούν την ψυχική ισορροπία.
Ασυμφωνία ανάμεσα στην αυτοεικόνα και τις πραγματικές ικανότητες.
Δυσκολία έκφρασης της διαφωνίας από φόβο απώλειας της στήριξης ή της επιδοκιμασίας των
άλλων.
Συμπεριφορέ που αποσκοπούν στην αποφυγή ενοχής ή άγχους ή την αποκόμιση αυτό-επιδοκιμασίας.
Υπερευαισθησία στην απόρριψη καισυνεχής επιδίωξη της παραδοχής.
Δραστηριότητες που δεν στοχεύουν στην καλλιέργεια, την ανάπτυξη και την πραγμάτωση των δυνατοτήτων αλλά στην αποφυγή της
οδύνης και των αρνητικών αισθημάτων.
Αδυναμία επίγνωσης των πραγματικών κινήτρων.
Απουσία υγιών μηχανισμών διαχείρησης των εσωτερικών συγκρούσεων.
Αδυναμία διάκρισης του σημαντικού από το ασήμαντο και του ασφαλούς από το επικίνδυνο.
Συχνές και ανεξέλεγκτες εκρήξεις θυμού για ασήμαντους λόγους.
Χρόνια αρνητικά αισθήματα άγχους, φόβου, ευερεθιστικότητας, θυμού, απογοήτευσης,ενοχής και ντροπής.
Δυσκολία συνειδητοποίησης και εξωτερίκευσης βαθύτερων, προσωπικών αισθημάτων.
Αδυναμία αντίστασης στις παρορμήσεις για φαγητό, ποτό, κατανάλωση.
Ανεδαφικές προσδοκίες, τελειομανία, αναίτιος πεσιμισμός.
Αβάσιμη ενασχόληση με φανταστικές ή πραγματικές ατέλειες του σώματος.
Άκαμπτη αυτοπειθαρχία και αδυναμία αυτοαποδοχής.
Έλλειψη αυθορμητισμού και υπερβολική σχολαστικότητα σε θέματα ηθικής.
Ναρκισσιστική υπεροψία που στηρίζεται σε μια διαστρεβλωμένη και εξιδανικευμένη εικόνα του εαυτού με παράλληλη, χαμηλή
αυτοεκτίμηση.
Κοινωνική απομόνωση, αποκοπή από διαπροσωπικές σχέσεις, έλλειψη κοινωνικού, υποστηρικτικού δικτύου.
Ανεξέλεγκτα ξεσπάσματα οργής συνήθως απέναντι σε άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος.
Ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές όπως υπερβολική ενασχόληση με την καθαριότητα, την τάξη και την λεπτομέρεια.
Αντιληπτικές παραμορφώσεις (perceptual distortions, Rogers) που εξυπηρετούν την κάλυψη των κενών ανάμεσα στον ιδανικό και τον πραγματικό εαυτό.
Συνεχής ανάμνηση αρνητικών ή ενοχικών εμπειριών του παρελθόντος.
Φόβος αυτογνωσίας.
Φόβος αντιμετώπισης στρεσογόνων και αβεβαίων καταστάσεων.
Ανεδαφικές προσδοκίες ευνοϊκής μεταχείρισης.
Δυσκολία αναγνώρισης των επιθυμιών, των αναγκών, των εμπειριών και των αισθημάτων των άλλων.
Αβάσιμη, εξωπραγματική αυτοκατηγορία, αυτομεμψία, αυτό-υποτίμηση.
Διαπροσωπικές μανούβρες για την αποκόμιση στήριξης και ικανοποίησης των αναγκών.
Αποξένωση από τον βαθύτερο εαυτό και δημιουργία μιας εξιδανικευμένης, υπερ-θετικής εικόνας του εαυτού και απεγνωσμένη
προσπάθεια ταύτισης με αυτήν.
Υπερβολική ευσυνειδησία που συνοδεύεται από παθολογικές ενοχές.
Αντίληψη και ερμηνεία του κόσμου με βάση τις υποκειμενικές, αρνητικές εμπειρίες.
Δυσαρέσκεια από τον εαυτό, τους άλλους, τα γεγονότα και τη ζωή γενικά.
Διάσπαση της προσοχής, αποδιοργάνωση της σκέψης και της συμπεριφοράς, υπαρξιακός
αποπροσανατολισμός.
Αδυναμία ελέγχου των παρορμήσεων..
Συναισθηματική πείνα. Υπερβολική ανάγκη για φροντίδα και αγάπη.
Μείωση των συγκινησιακών αντιδράσεων στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Ισοπέδωση των
συναισθημάτων.
Ψευδής πεποίθηση ότι ο σύντροφός αρκεί να έχει καλή προαίρεση και τότε μπορεί να είναι υποστηρικτικός,ανεκτικός, ήρεμος,
γεμάτος καλοσύνη και αγάπη.
Δυσκολία προσαρμογής σε κοινωνικές και προσωπικές αλλαγές.
Συνεχόμενη θλίψη. Χρόνια απουσία θετικών αισθημάτων και ειδικότερα της ικανοποίησης και
της χαράς.
Αποφυγή κάθε σύγκρισης με τους άλλους που θα μπορούσε να επιφέρει απογοήτευση.
Υποσυνείδητη πεποίθηση ότι όλα στη ζωή είναι φτιαγμένα για να ικανοποιούν τις ατομικές
ανάγκες.
Απροθυμία ανάληψης ηγετικού ρόλου ακόμη και όταν υπάρχει η δυνατότητα.Φόβος ότι το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί είναι η εγκατάλειψη από τον ερωτικό
σύντροφο.
Έλλειψη εμπιστοσύνης και καχυποψία.
Αδυναμία συνειδητοποίησης, κατανόησης και έκφρασης των προσωπικών αισθημάτων.

Θετικά χαρακτηριστικά

Εποικοδομητική, αποτελεσματική και ακριβής αντίληψη και αξιολόγηση της πραγματικότητας.
Νηφάλια αποδοχή των θετικών και αρνητικών χαρακτηριστικών του εαυτού.
Κατανόηση και σεβασμός των αναγκών των άλλων.
Συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες.
Ενεργητική και δυναμική αντιμετώπιση των αντιξοοτήτων.
Δυνατότητα αυτοέλεγχου και αυθόρμητης έκφρασης.
Αποδοχή της ευθύνης, ανάληψη πρωτοβουλιών και ρίσκων.
Διερεύνησηκαι επίγνωση των βαθύτερων κινήτρων της συμπεριφοράς.
Ανεξαρτησία και δυνατότητα ελεύθερων επιλογών.
Ακριβής εκτίμηση των καθημερινών δυσκολιών και αντιξοοτήτων.
Επίλυση προβλημάτων και επίτευξη στόχων μέσα από την λογική διερεύνηση των εναλλακτικών προοπτικών.
Αυθόρμητη έκφραση σκέψεων και αισθημάτων.
Δυνατότητα αναβολής της απόλαυσης
Αναγνώριση των θετικών όψεων των περιστάσεων.
Αφαιρετική Σκέψη
Τόλμη στη διαφορετικότητα. Ιδιογνωμικά ενδιαφέροντα και τρόποι συμπεριφοράς.
Επίμονη αφιέρωση σε πραγματοποιήσιμους στόχους και δημιουργικές δραστηριότητες.
Ουσιαστικέςκαι μακροχρόνιες διαπροσωπικές σχέσεις.
Διακριτικό, μη εχθρικό χιούμορ και δυνατότητα αυτοσαρκασμού.
Αίσθηση ασφάλειας, αρμονίας, νοήματος.
Ανοχή των αδυναμιών και των αντιφάσεων των άλλων.
Εμπιστοσύνη στις εσωτερικές παρορμήσεις και διαισθήσεις.
Ελαστική αντίληψη σχετικά με την προσωπική ταυτότητα.
Επάρκεια και ανεξαρτησία.
Νηφάλια αναγνώριση και αποδοχή των θετικών και αρνητικών πλευρών του εαυτού.
Χαλαρές ελεγχόμενες και συνειδητές προσπάθειες αυτοβελτίωσης.
Εκτίμηση των προσπαθειών αυτοβελτίωσης ανεξάρτητα από τη επιτυχία ή την αποτυχία.
Προσαρμοστικότητα στις δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες.
Υπερευαισθησία στις κοινότυπες αρντητικές αντιδράσεις των άλλων.
Ήρεμη αποδοχή των αρνητικών συνθηκών που δεν μπορούν να αλλάξουν.
Δυνατότητα απώθησης ενοχλητικών και ασήμαντων σκέψεων και αισθημάτων.
Μέριμνα για τα κοινωνικά δρώμενα.
Δυναμική εξωτερίκευση των δυνατοτήτων του εαυτού ανεξάρτητα από εξωτερικές πιέσεις.
Ενδιαφέρον για την αλήθεια, την ομορφιά και τη γνώση.
Δημιουργική φαντασία και ικανότητα για χιούμορ, παιχνίδι και έρωτα.
Υπέρβαση των ορίων της λογικής σκέψης, αναζήτηση καλλιτεχνικών και πνευματικών εμπειριών.
Αισθήματα και πράξεις αλτρουισμού και φιλανθρωπίας.
Ζωντανό ενδιαφέρον για τα απλά ζητήματα της καθημερινότητας.
Δημοκρατική πολιτική θεώρηση.
Δημιουργία ισχυρών δεσμών με λίγα επιλεγμένα άτομα.
Πρωτότυπη, νεανική επινοητικότητα.
Εσωτερική αποδέσμευση από τα πολιτιστικά και ηθικά πρότυπα της εποχής.
Δυνατότητα αποστασιοποίησης από τους κοινωνικούς ρόλους.
Χαμηλή εγωκεντρικότητα αλλά ισχυρή αίσθηση προσωπικής ταυτότητας.


About Art24News.gr

Ιστότοπος για τον Πολιτισμό, την Ιστορία και τις Τέχνες. Καθημερινή ενημέρωση για Εκθέσεις Ζωγραφικής,Εκδηλώσεις,Παρουσιάσεις Βιβλίων ,Συναυλίες,Θέατρο,Μουσική και Κινηματογράφο

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου
ΝΕΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ


Από το Blogger.